Социална интелигентност - ключ към успеха в живота и кариерата

Коефициентът на интелигентност или IQ, до голяма степен, е нещо, с което се раждаме. Гените играят основната роля.
Социалната интелигентност (SI), от друга страна, е нещо, което учим и развиваме.
Социалната интелигентност се развива от опита ни и контактите ни с хората около нас, от успехите и неуспехите ни в социалните ни взаимодействия.
Често я наричаме "такт", "здрав разум", или "хитрост."

Ето част от основните елементи на социалната интелигентност?

1. Вербална непринуденост и умения за водене на разговори.
Високо социално интелигентен човек може да води разговори с много и различни хора. Той е тактичен и точен в това, което се казва.

2. Познаване на социалните роли и правила.

Социално интелигентните хора, знаят как да играят различни социални роли. Те познават формалните и неформалните правила и норми, които управляват социалното взаимодействие. С други думи - "знаят как да играят играта" на социалното взаимодействие.

3. Ефективни умения за слушане.
Социално интелигентните хора са страхотни слушатели. В резултат на това, създават усещане по-дълбока връзка с човека, който говори.

4. Забелязват детайлите.
Социално интелигентните хора са страхотни наблюдатели. Те разчитат мислите и чувствата на останалите. Разбирането на емоции и е част от Емоционална интелигентност. Социалната и емоционална интелигентност са свързани. Затова хората с висока SI са добри и в двете.

5. Имат висока социална самоефикасност.

Социално интелигентните хора са социално-самоуверени и ефективни - това, психолозите наричат "социална самоефикасност."
Социално интелигентенният човек знае как да играе различни социални роли. Така може да се чувстват комфортно с всички видове хора и те да се чувстват комфортно около него.

За повече информация относно социална и емоционална интелигентност посетете Център за развитие на социална и емоционална интелигентност

Източник