Социална и емоционална интелигентност – съвети за учители

Всички учители и педагози би трябвало да изграждат и развиват социална и емоционална интелигентност в учениците, защото добрите учители знаят, че мислите и чувствата влияят върху взаимоотношенията и поведението. Мислите и чувствата оформят поведението на всеки човек.
Затова би трябвало училищата да заложат социалната и емоционална интелигентност в ежедневната си програма.

Някои съвети за преподаватели:

Интегрирайте умения за социална и емоционална интелигентност в ежедневната програма.

Покажете добри примери за про-социално и емоционално интелигентно поведение на вашите ученици.

Изследвайте успешни примери, като например вземането на решения за социални проблеми, разрешаване на конфликтни ситуации. Обсъждайте ситуациите с учениците по време на дискусиите.

Потърсете начини да използвате технологиите за начало или по време на дискусиите, като например компютърни игри и видеоклипове.

Бъдете нащрек за моменти, които се срещат естествено в класната стая и може да използвате за пример и дискусия. Например: ако забележите промяна в настроението, конфликт, или акт на внимание и грижовност.

Оценявайте социалната и емоционална интелигентност на учениците, така като цените познавателното им развитие.

Създайте отражение на изграждането на емоционална компетентност в класната стая. Например, дъска на емоциите, табло на което учениците могат да разменят бележки, за това как се чувстват с останалите или табло с проблеми, които учениците искат да бъдат обсъдени.

Консултирайте се с други учители за това какви са техните стратегии и как те развиват социалните и емоционални компетенции за своите ученици.

Участвайте във форуми, конференции и тренинги за социална и емоционална интелигентност.

Поддържайте дневник или журнал в който да отразявате емоционалното си състояние. Насърчете учениците си също да водят дневник.

Регистрирайте Вашето училище в "Център за социална и емоционална интелигентност", за да подобрите своите умения.

Източник