Социална и емоционална интелигентност – съвети за родители

Както вече казахме емоционална и социална интелигентност се отнасят до компетенции и умения, свързани със самоосъзнаване, самоконтрол, социална чувствителност и управление на взаимоотношенията, които дават възможност на хората да разберат и управляват своите собствени емоции, както и емоциите на другите при социалните взаимодействия.

Както учителите, така и родителите могат да възпитават в децата социална и емоционална интелигентност.

Някои полезни съвети за родители:

Колкото по-рано започне емоционалното образование, толкова по-добре. Вниманието към социалните и емоционалните нужди на Вашите бебета, подрастващи и малки деца е чудесно начало и ще направи прехода към юношеството по-лесно.

Запознайте се с методите за социално и емоционално възпитание и образование, участвайте в дискусии и обучения по темата.

Бъдете пример за подражание. Децата подражават на родителите си. Затова бъдете социално и емоционално компетентен родител.

Изградете език на обуване с Вашето дете. Изказвайте, споделяйте и описвайте чувствата си. Питайте децата си как се чувстват. Нека се научат да изказват на глас това, което ги вълнува. Научете децата си, че може да изпитват две или повече чувства по едно и също време.

Приветствайте усилията на децата, да подобрят тяхната социална и емоционална интелигентност.

Следете и давайте примери с ежедневието си, моменти които Ви дават възможност да обсъдите различните настроения, решаване на конфликти или справяне с емоционални ситуации с вашето дете.

Може да предадете или покажете емоционална компетентност чрез лични истории, събития, дискусии на филми или уеб сайтове. Обсъждайте антисоциалните, неинтелигентните примери и поведения, които се разпространяват чрез медиите.

Направете дневник, в който описвайте и пазете тези дискусии. Това ще подобри Вашата социална и емоционална интелигентност. Насърчавайте децата да водят дневник за техните емоции.

Потърсете игри и продукти, които насърчават развитието на социална и емоционална интелигентност.

Източник