Социална и емоционална интелигентност

Емоционалната и социална интелигентност се отнасят до компетенции и умения, свързани със самоосъзнаване, самоконтрол, социална чувствителност и управление на взаимоотношенията, които дават възможност на хората да разберат и управляват своите собствени емоции, както и емоциите на другите при социалните взаимодействия. Проучванията за емоционална и социална интелигентност произтичат от множество изследвания на интелигентността, личностни проучвания, психология на емоциите и неврологията . Направените изследвания констатират, че както извличаме данни за себе си и околната среда чрез нашите умове и тела, по същият начин извличаме данни и от емоционалният център на мозъка.

Лидерите, които владеят емоционална и социална интелигентност имат предимство и достигат до останалите чрез емоционалните центрове. Само високо IQ и техническите умения, не са достатъчни за да се достигне толкова далеч.

Психолози, лекари, психотерапевти, учители и възпитатели знаят от дълго време, че мислите и чувствата влияят върху взаимоотношенията и поведението. Мислите и чувствата оформят поведението на всеки човек.
Изследванията на мозъка през последните три десетилетия показват, че мислите и чувствата произхождат от отделни центрове на мозъка. Центъра за рационално мислене се намира в кората на главния мозък, докато емоционалният център е в областта на мозъка, известна като лимбична система. По-специално, амигдалата в лимбичната система е структурата, която съхранява емоционалните преживявания, свързани с различни събития.

В продължение на много години, резултатите от тестовете за интелигентност, известни като IQ (коефициент на интелигентност- показва интелигентността въз основа на логическо мислене) са считани за най-важен фактор при определянето на това колко успешен би бил човек в живота.

За повечето хора, емоционалната интелигентност (EQ) е по-важна от коефициента на интелигентност (IQ) за постигане на успех в живота и кариерата. Като самостоятелни личности нашия успех зависи от способността ни да разчитаме сигналите, които ни пращат другите хора и да реагираме адекватно на тях.

Това е причината, заради която всеки един от нас трябва да развива емоционални умения необходими за по-добро разбиране, съпричастност и комуникация с останалите. Още повече във времената на глобализация, в които живеем.


Емоционалната интелигентност (EQ) се разделя на пет категории:

Самосъзнание - способността да се разпознаят емоции, силни и слаби страни, поведение, ценности и да признае тяхното въздействие върху другите, докато използвате вътрешното си усещане за вземане на решения.
Саморегулация - включва контрол или пренасочване на разрушителни емоции и импулси, и адаптиране към променящите се обстоятелства.
Социални умения - управление на взаимоотношенията с останалите
Емпатия – разбиране и съпричастност с чувствата на другите хора, особено при вземането на решения
Мотивация – движещата сила за постигне за по-големи постижения.

Източник