Обучение на тема "Мотивация чрез резонансно лидерство. Социална и емоционална интелигентност."

Обучителният екип към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведе обучение на педагозите от Професионална техническа гимназия - Габрово на тема "Мотивация чрез резонансно лидерство. Социална и емоционална интелигентност."

На 13 и 14 Юни, в Трявна, запознахме педагозите с модерните методи за мотивация на учениците.

По време на двудневното, изнесено обучение бяха дискутирани въпроси свързани с мотивацията, ефективно лидерство, защо младите имат нужда да последват някого, как да получим подкрепа от родителите, какви подходи да използваме за да стимулираме развитието на младите хора и желанието им за постигане на определени цели.