Новини и събития

Обучение "Мотивация чрез резонансно лидерство. Социална и емоционална интелигентност."

Обучителният екип към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведе обучение на педагозите от ПГ "Иван Хаджиенов", Казанлък, на тема "Мотивация чрез резонансно лидерство. Социална и емоционална интелигентност."

На 8 Април, в Павел Баня, запознахме педагозите с модерните методи за мотивация на учениците.

По време на изнесеното обучение бяха дискутирани въпроси свързани с мотивацията, ефективно лидерство и как да бъдем резонасни лидери, които създават последователи.

Превенция на насилието в училище, чрез социална и емоционална интелигентност

Обучителният екип към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведе обучение на педагозите от СОУ "Васил Левски", гр. Севлиево на тема "Разпознаване на насилието и ситуациите на деца в риск и реакции в такива ситуации".

На 21 и 22 Ноември, в Трявна, запознахме педагозите с ролята на училището за ранно разпознаване на деца жертви на насилие.

Лидерство чрез емоционална и социална интелигентност

От 5 до 7 Ноември в хотел Аугуста, Хисаря ще се проведе семинар "Добри управленски практики в съвременното училище".

В един от модулите специалисти от центъра за емоционална и социална интелигентност, ще проведат обучение на директорите на тема "Лидерство чрез емоционална и социална интелигентност".

Организатор на събитието е "Европейски център за иновации, образование, наука и култура".

Информационна среща - Социална и емоционална интелигентност

На 27 Август 2014 г., от 13:00 часа, в конферентната зала на МОЛ Габрово ще се проведе информационна среща на тема "Социална и емоционална интелигентност".

По време на срещата ще обсъдим как емоционалната и социална интелигентност имат предимство и достигат до останалите чрез емоционалните центрове.

Вход Свободен!

Обучение на тема "Мотивация чрез резонансно лидерство. Социална и емоционална интелигентност."

Обучителният екип към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" проведе обучение на педагозите от Професионална техническа гимназия - Габрово на тема "Мотивация чрез резонансно лидерство. Социална и емоционална интелигентност."

На 13 и 14 Юни, в Трявна, запознахме педагозите с модерните методи за мотивация на учениците.