Contact

"Център за развитие на социална и емоционална интелигентност" към
"Европейски център за иновации, образование, наука и култура"

Габрово
Европейски център за иновации, образование, наука и култура
ул. Петко Каравелов 5
info@eucenter.net
Тел.: 0899885167