Публикации

Социална и емоционална интелигентност – съвети за учители

Всички учители и педагози би трябвало да изграждат и развиват социална и емоционална интелигентност в учениците, защото добрите учители знаят, че мислите и чувствата влияят върху взаимоотношенията и поведението. Мислите и чувствата оформят поведението на всеки човек.
Затова би трябвало училищата да заложат социалната и емоционална интелигентност в ежедневната си програма.

Някои съвети за преподаватели:

Интегрирайте умения за социална и емоционална интелигентност в ежедневната програма.

Социална интелигентност - ключ към успеха в живота и кариерата

Коефициентът на интелигентност или IQ, до голяма степен, е нещо, с което се раждаме. Гените играят основната роля.
Социалната интелигентност (SI), от друга страна, е нещо, което учим и развиваме.
Социалната интелигентност се развива от опита ни и контактите ни с хората около нас, от успехите и неуспехите ни в социалните ни взаимодействия.
Често я наричаме "такт", "здрав разум", или "хитрост."

Ето част от основните елементи на социалната интелигентност?

Пет признака, че имате висока емоционална интелигентност

Да погледнете сериозно на Вашите емоционални умения и слабости е първата стъпка към подобряване на емоционалната интелигентност (EQ).
Изследване след изследване свързват емоционалната интелигентност с успех в кариерата и бизнеса.

Което е чудесно, само ако действително може да подобрите коефициента си на емоционална интелигентност. За щастие, ако е много трудно да повишите IQ, то EQ може да се увеличи умишленото с практика и обучение.

Социална и емоционална интелигентност – съвети за родители

Както вече казахме емоционална и социална интелигентност се отнасят до компетенции и умения, свързани със самоосъзнаване, самоконтрол, социална чувствителност и управление на взаимоотношенията, които дават възможност на хората да разберат и управляват своите собствени емоции, както и емоциите на другите при социалните взаимодействия.

Както учителите, така и родителите могат да възпитават в децата социална и емоционална интелигентност.

Някои полезни съвети за родители:

Социална и емоционална интелигентност

Емоционалната и социална интелигентност се отнасят до компетенции и умения, свързани със самоосъзнаване, самоконтрол, социална чувствителност и управление на взаимоотношенията, които дават възможност на хората да разберат и управляват своите собствени емоции, както и емоциите на другите при социалните взаимодействия. Проучванията за емоционална и социална интелигентност произтичат от множество изследвания на интелигентността, личностни проучвания, психология на емоциите и неврологията .