Център за развитие на социална и емоционална интелигентност

esi.png"Център за развитие на социална и емоционална интелигентност" към "Европейски център за иновации, образование, наука и култура" развива компетенции и умения, свързани с правилна самооценка, самоконтрол, социална чувствителност и управление на взаимоотношенията, които дават възможност на хората да разберат и управляват своите собствени емоции, както и емоциите на другите при социалните взаимодействия.

Какво е Емоционална интелигентност?

Емоционалната интелигентност е дълбоко вътре в нас и психолозите я наричат черта на производителност. Колкото е по-висока производителност има, се увеличава точността, намаляват авариите, и мисията е изпълнена в по-кратки срокове. Те съдържа в себе си емоционална компетентност, емоционален самоконтрол, контрол върху емоционалния транфер и положителната перспектива.

Какво е Социална интелигентност?

Социална интелигентност комбинация от емпатия, поведения, които предизвиквате, умението да изслушвате, внимателност, управление на конфликти, социално разузнавателни компетенции, умение за работа в екип, погледа върху причинно-следствените връзки, праговите компетентности, вирусни качества, правилна оценка и самооценка, праг на търпимост, социална компетентност и когнитивни компетентности.

В продължение на много години, резултатите от тестовете за интелигентност, известни като IQ (коефициент на интелигентност- показва интелигентността въз основа на логическо мислене) са считани за най-важен фактор при определянето на това колко успешен би бил човек в живота.

За повечето хора, емоционалната интелигентност (EQ) е по-важна от коефициента на интелигентност (IQ) за постигане на успех в живота и кариерата. Като самостоятелни личности нашия успех зависи от способността ни да разчитаме сигналите, които ни пращат другите хора и да реагираме адекватно на тях.
Това е причината, заради която всеки един от нас трябва да развива емоционални умения необходими за по-добро разбиране, съпричастност и комуникация с останалите. Още повече във времената на глобализация, в които живеем.